patrik-uppfor-klippaDet finns en motorcykelsport som heter Trial. Här gäller det att ta sig fram med sin motorcykel på en bana full med olika hinder. Sporten är inte jättevanlig här i Sverige utan är störst i Storbritannien och även i Spanien där många tävlingar hålls.

Motorsporten trial går under SVEMO som är det svenska förbundet för bland annat trial. Trial går ut på att ta sig runt en bana med olika avsnitt med trånga svängar och med flertalet hinder utan att sätta ner en fot eller ramla. Dessutom måste man ta sig igenom banan inom en specifik tid.

Misslyckas man med olika saker under banan får man minuspoäng och det kan man få vid dessa fel:

1 prick per minut för missad starttid, 1 prick per minut för sen ankomst till mål, fot i marken 1 gång ger 1 prick, en fot i marken 2 gånger ger 2 prickar, en fot i marken fler än två gånger ger 3 prickar. Man får 5 prickar vid ett okontrollerat stopp, som till exempel vid ett fall, 5 prickar får man också vid ett osportsligt uppträdande. Vid varje delsektion prickbelastas endast det grövsta felet. Den förare som har minst antal prickar vinner slutligen.

I trial finns ingen åldersgräns och här finns det fyra knatteklasser vilka är A, B, C och N. N-klassen börjar man i eftersom N står för nybörjare och man får sedan uppflyttningspoäng beroende på antalet förare i klassen och vilken placering man får.

När man fyllt 13 år får man börja köra 125 cc och när en förare innehar en så kallat MC A-licens eller har fyllt 15 år får man köra MC över 125 cc.

Det finns även en motionsklass och här kan vem som helst tävla och det är allt från person som vill testa på ända till veteraner inom sporten.